• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kommunal skyss for grunnskulen

Informasjon

Obligatoriske felter er merket med *

Kommunen har vedtaksmynde ved skyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skuleveg når avstand til skulen er under 2 km for elevar på 1.trinn og under 4 km for elevar på 2.- 10. trinn. Elles er det Fylkeskommunen som i følgje opplæringslova er ansvarleg for skuleskyss for elevar i grunnskulen og har vedtaksmynde i slike saker. Søknad om kommunal skuleskyss gjeld normalt for eitt skuleår om gongen. Dette medfører at dei fleste elevar må søkje om skyss kvart skuleår. Søknadsfristen er 15.februar kvart år.

SÆRLEG TRAFIKKFARLEG VEG:
Skulevegen vert rekna som den kortaste farbare strekninga mellom heimen og skulen langs brøytt veg og gang- og sykkelsti. Opplæringslova viser til tilstanden på skulevegen, klima, trafikktilhøve på strekninga og tilhøve knytt til den enkelte eleven som grunnlag for å vurdere om ein veg skal reknast for å vere særleg farleg eller vanskeleg. Definisjonen på ein farleg veg er at tilstanden kan auke risikoen for ulukker sjølv om normer og reglar blir følgde, og at dette krev at trafikantane gjer noko ekstra for å sikre seg sjølv og andre rundt seg. Særleg farleg eller vanskeleg veg må sjåast i samanheng med dette, og blir definert av at trafikkutfordringane på vegen er større enn det kan bli forventa at eleven meistrar (jf. UDIR-2- 2019, punkt 2.2). Særleg farleg eller vanskeleg skoleveg inneber at vegtilhøve eller tilhøve ved den enkelte eleven gjer at eleven ikkje har dei fysiske eller kognitive evnene som er nødvendige for å ferdast trygt langs vegen.

Informasjon om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg på tryggtrafikk.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader