• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om fritak frå kravet om gjødslingsplan

Søkjar

Obligatoriske felter er merket med *

Forskrift om gjødslingsplanlegging gjeld alle føretak som disponerer jordbruksareal og som har rett til produksjonstilskot. Det skal lagast gjødslingsplan før kvar vekstsesong. Forskrift om produksjonstilskot slår fast at produksjonstilskot skal avkortast ved brot på forskrift om gjødslingsplanlegging. § 3 i forskrifta gir opning for at kommunen etter søknad kan gi godkjenning for ein gjødslingsplan som varer i fem år for føretak som har ei enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ei ekstensiv driftsform slik at gjødslingstrongen varierar svært lite på dei enkelte skifta frå år til år.  Jf.§ 5 i forskrifta kan kommunen etter søknad gi fritak frå gjødslingsplan for føretak med jordbruksareal som blir drive svært ekstensivt. Eit slikt fritak kan gis for fem år.

Med 5 gjødseldyreeiningar (GDE) eller meir, kan det ikkje gis fritak.

Søkjar
/
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader